แบบติดตาม/มาตรฐาน สพท.  และ  การรายงานผลตัวชี้วัด KRS-2565 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับ สพท.

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน ปี 2565

เดือนมิถุนายน (7 มิ.. 2565)

เดือนพฤษภาคม (12 พ.ค. 2565)

เดือนเมษายน (11 เม.ย. 2565)

เดือนมีนาคม  (4 มี.ค.2565)

เดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนมกราคม 

จดหมายข่าว ชาว สพม.กาฬสินธุ์

ข่าวแวดวงการศึกษา

VTR สพม.กาฬสินธุ์

นำเสนอข้อมูลเขต

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565