แบบติดตาม/มาตรฐาน สพท. และ การรายงานผลตัวชี้วัด KRS-2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับ สพท.

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน ปี 2565

จดหมายข่าว ชาว สพม.กาฬสินธุ์

ข่าวแวดวงการศึกษา

VTR สพม.กาฬสินธุ์

นำเสนอข้อมูลเขต

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image