แบบติดตาม/มาตรฐาน สพท. และ การรายงานผลตัวชี้วัด KRS-2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับ สพท.

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน ปี 2565

เดือนเมษายน (11 เม.ย. 2565)

เดือนมีนาคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมกราคม

จดหมายข่าว ชาว สพม.กาฬสินธุ์

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แบบสำรวจความพึงใจของผู้รับบริการ สพม.กาฬสินธุ์
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สพม.กส. ประจำปีงบประมาณ 2564 (การตอบกลับ)

แบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนครู/บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนครู/บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ (Responses)

ข่าวแวดวงการศึกษา

VTR สพม.กาฬสินธุ์

นำเสนอข้อมูลเขต

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image